Arbetsmiljöpolicy

På Tetrisflytt tror vi på att främja medarbetarnas utveckling och vi är engagerade i att skapa bästa möjliga arbetsmiljö för alla. Vi vet av erfarenhet att detta hjälper oss att behålla vår personalstyrka och det gör det enklare för våra medarbetare att sätta kunderna och deras önskemål i första hand så att vi kan utföra vårt jobb på bästa möjliga sätt.

Detta gör vi genom:

  • Den anställde innehar därmed information kring risker inom företagets arbetsmiljö och företagets långsiktiga mål.
  • Utbildning och stöd av arbetsledare.
  • Ta ansvar för dina uppgifter och ha nödvändig kompetens.
  • Kunskap om riskbedömningar för en säker arbetsplats.
  • Värna om sin hälsa